İCRA VE İFLAS HUKUKU DAVALARI VE PARA ALACAKLARININ TAHSİLİ

  • İCRA VE İFLAS HUKUKU DAVALARI VE PARA ALACAKLARININ TAHSİLİ

    Bağdatlı Hukuk Bürosu, borç tahsiline ilişkin olarak yerli ve yabancı sermayeli müvekkillerine hukuki yardım hizmeti sağlamaktadır. Her türlü icra takibi, icra ve iflas hukukuna ilişkin tüm aşamalar büromuzca yönetilmektedir. Hukuk Büromuz tarafından alacaklı tarafında vekillik hizmeti verildiği gibi borçlu tarafında da iş ve işlemlerin yönetilmesi ve takibi anlamında vekillik hizmeti verilmektedir. İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin konusunda uzman ve tecrübeli bir kadro ile çalışan İcra Departmanımız müvekkillere hizmet vermekte ve icra dosya iş ve işlemlerini yürütmektedir. Hukuk Büromuz dosya takibinde son derece tecrübeli olduğu gibi yasal yollara başvurma öncesinde de tüm çözüm önerilerini, avantajları ve riskleri müvekkillerine doğru bir şekilde aktarmakta ve müvekkillerini en doğru ve hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktadır.