AİLE HUKUKU

  • AİLE HUKUKU

    Bağdatlı Hukuk Bürosu Aile Hukukuna ilişkin geniş kapsamlı bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. Anlaşmalı - çekişmeli boşanma davaları, velayet ve vesayet davaları, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar ve Miras davaları Hukuk Büromuz tarafından özenle ve profesyonel şekilde yürütülmektedir. Aile Hukuku alanında uzman, bu alanda bilirkişilik ünvanına sahip Avukatları bünyesinde barındırmaktadır.

    Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır ve davaları ticari davaların aksine son derece kişiseldir. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir. Hukuk Büromuz tarafından tüm bu hususlarda profesyonel Avukatlık hizmeti verilmektedir. Müvekkillerimiz tüm bu hususlarda sorumlu Avukat ile birebir çalışma imkânı bulmakta ve tüm dava sürecinde her adımda profesyonel destek almaktadır.